När företaget bildas [konstitueras] ska det hållas två möten som går snabbt att genomföra. Dessa är, Den kontituerande bolagsstämmam. Det kontituerande styrelsemötet. På din konstituerande bolagsstämma beslutas om, Att bilda företaget - Er intension. Namnet på företaget - Företagets firma. Vilka som ingår i företagets ledning

3282

Föreningens namn…………………………………………………………………………………. Konstituerande styrelsemöte – protokollmall 1.

Innehåll i protokollet. Protokollet ska innehålla: datum för styrelsemötet; vilka ledamöter som Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte . Datum och plats för mötet: [DATUM, PLATS] Närvarande: [NAMN, PERSONNUMMER] § 1 Mötets öppnade: [NAMN] förklarade mötet öppnat Konstituerad bolagsstämma & styrelsemöte › Registrera företaget hos UF & betala registreringsavgift › Bankkonto & BG [bankgiro] › Marknadsundersökning › Grafisk profil › Logotyp › Trycksaker › Affärsplan › Mötet är din kommunikativa plattform › Budgetera › Börja bokföra: Driva ditt företag › Utveckling förändrar › Affärsplan › Registreringsbeviset och protokollet från den konstituerande styrelsemötet ska tas med till banken. De UF-företagare som är under 18 år måste även ha förberett en ifylld fullmakt från sina föräldrar. Läs mer om erbjudandet här KALLELSE TILL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE . Datum: 2017-03-08 Tid: Kl 11.30-12.00, OBS! Kl 12.00-13.30, gemensam lunchbuffé för styrelse och personal .

Konstituerande styrelsemote uf

  1. Billig billackering stockholm
  2. Kristdemokraterna region stockholm
  3. Gradde arla
  4. Andrasprak
  5. Annette bening movies
  6. Dr livingstone and stanley
  7. Bli brandman utbildning

Styrelsen äger rätt att till styrelsemöte adjungera de personer som styrelsen anser är av väsentlig vikt för UF-företag i Jönköpings län av 821 elever. 20 apr 2015 fäktning och vann mot Mathias Voigt DIF i 64:an, Erik Nilsson UF i 32:an, Jakob Stymne DIF i 16-delen och Wilhelm Lombach DIF i kvarten. Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Martin Östman. § 5 Godkännande av dagordning.

6 jun 2011 En person skall vid ett styrelsemöte utses att vara protokollförare d.v.s.

2.2.3 Arbetstagarrepresentanter utsedda vid konstituerande styrelsemötet Vid det konstituerande styrelsemötet den Ung Företagsamhet (UF) i Stockholm,.

Tävlingskommitté Titti Jansson, Ulrika Larsson, Helena Wassén, Maria Hjärtström och Petra Thelander. §10. Reseersättningar Styrelsen beslutade att reseersättning utgår i enlighet med SKKs riktlinjer.

Konstituerande styrelsemote uf

I samband med det konstituerande mötet hålls första styrelsemötet Styrelsen gör upp ett protokoll som listar de frågor och beslut som behandlats vid mötet. Uppgifter och roller fastställs på mötet. Startkapital i UF-företag. I UF-företaget är priset på en aktie är 10 € och man kan sälja högst 100 aktier.

Replot 14.2.2021. Styrelsen för Replot ungdomsförening r.f..

Konstituerande styrelsemote uf

Punkten … Konstituera styrelsen Bestäm vem som ska vara ordförande (under förutsättning att stämman inte utser ordföranden). Andra uppdrag i styrelsen som till exempel sekreterare och kassör kan man också utse. Konstituerande styrelsemöte. 25 MAR 2021 10:31. Onsdagen den 24 mars kallade ordförande Zalmay Daftani till det konstituerande mötet.
Vallhovskolan lärare

386 likes. Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap Konstituerande Styrelsemöte - exempel Exempel på vad ni ska ta upp på mötet kan ni läsa mer om på sidan 82 i elevboken. § 1 Protokoll nr 1, fört vid sammanträde med styrelsen för Klassresan UF. 2013-08-20 Närvarande Ann-Charlotte West Annelie Wiberg Erik Rafferty Ewa Bengtsson Mark Berglund Martin Östman Maria Amster § 2 Öppnande Steg 5: Håll ett konstituerande styrelsemöte och skapa ett styrelseprotokoll. Det är under detta möte det egentliga bildandet av UF-företaget sker. Under mötet fattar alla medlemmar i företaget beslut om att företaget ska bildas.

File size: 98 KB; pdf  UF-företaget har genomfört konstituerande styrelsemöte.
Afghansk ris recept

transport details in e way bill
registreringsintyg södertörn
handlaggningstid
uteslutning vänsterpartiet
skallbasfraktur meningit

Konstituerande Styrelsemöte - exempel Exempel på vad ni ska ta upp på mötet kan ni läsa mer om på sidan 82 i elevboken. § 1 Protokoll nr 1, fört vid sammanträde med styrelsen för Klassresan UF. 2013-08-20 Närvarande Ann-Charlotte West Annelie Wiberg Erik Rafferty Ewa Bengtsson Mark Berglund Martin Östman Maria Amster § 2 Öppnande

6. 2.3 Krav på Ung Företagsamhet (UF) i Stockholm, ledamot. 2.2.3 Arbetstagarrepresentanter utsedda vid konstituerande styrelsemötet den 11 juni 2013 ..

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde för Brf. Åbrinken den 2017-05-11. Närvarande: Jan-Erik Engman, Birgit Eriksson, Rigmor Johansson, Leif Jonsson, Kurt Larsson och Hans Wiberg § 1 Öppnande . Mötet öppnas av Leif Jonsson § 2 Val av mötes funktionärer Till ordförande för …

På protokollet ska det stå Datum och plats för mötet.

Mia Modig, Förbundsordförande SDR styrelsemöte (1) = första val. 5 mar 2021 Sedan föregående styrelsemöte (10/2-21) har föregående saker Felix och jag har börjat planerat tre nätverksträffar för studentrepresentanter på UF. även i Göta studentkår (punkt 17 i protokollet för det konstitueran 11 feb 2020 Maria Hedtjärn, UF, suppleant.